Modul alb

Umožňuje jednoduše spravovat několik galerií.

ALBUM

Popis: Vrací pole galerií na základě zvolených parametrů.

array nClient::album ( string $albumName [, bool $reverse = FALSE ] )

 

Parametry

  • albumName – Jednoznačný název alba.
  • reverse – Pokud je tato hodnota nastavena na TRUE, bude galerie vrácena v opačném pořadí.

Návratová hodnota:

Asociativní pole galerií, kde klíčem je ID galerie. Každá galerie obsahuje asociativní pole [[CAPTION, PHOTOS], ...], kde:

  • CAPTION → Popis fotografie.
  • PHOTOS → Pole fotografií ve formátu [[THUMB, LARGE, URL, CAPTION, TITLE], ...].

Příklad použití:

<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <?php
        $albums = nClient::album("Album example")
        ?>
        <div class="row">
            <?php foreach ($albums as $key => $album) {
                if (!$album['PHOTOS']) {
                    continue;
                } ?>
                <div class="col-md-4">
                    <?php foreach ($album['PHOTOS'] as $photo) { ?>
                        <a href="<?php echo $photo['URL']; ?>">
                            <img class="img-responsive"
                                 src="<?php echo (new ArrayIterator($album['PHOTOS']))->current()['THUMB']; ?>"
                                 alt="<?php echo $key; ?>"/>
                        </a>
                    <?php } ?>
                </div>
                <?php
            } ?>
        </div>
    </div>
</div>