Modul událostí

Umožňuje spravovat a vracet (vypisovat) události.

GET EVENTS

Popis: Vrací pole událostí.

void nClient::getEvents ( string $eventFeedName )

 

Parametry:

eventFeedName – Jednoznačný název feedu událostí.

Návratová hodnota:

Pole událostí. Každá událost obsahuje asociativní pole [TITLE, ARTICLE_ID, PUBLICATION_DATE, CONTENT, EVENT_DATE], kde:

TITLE → Název události.

ARTICLE_ID → ID události.

PUBLICATION_DATE → Datum publikace události.

CONTENT → Text k události.

EVENT_DATE → Datum konání události.

Příklad použití:

<?php foreach (nClient::events("testttt")['19-2-2019'] as $event) { ?>
    <div>
        <h1><?php echo $event['TITLE']; ?></h1>
        <h4><?php echo $event['EVENT_DATE'];?></h4>
        <div><?php echo $event['CONTENT']; ?></div>
    </div>
<?php } ?>