SET_LANG

Popis:

void nClient::setLang ( string $language)

 

Umožňuje nastavit aktuální jazyk na základě ISO 639-1 kódu. Při zadávání kontroluje, zda daný jazyk u klienta existuje. Pokud ne, vyvolá InvalidArgumentException.

 

GET LANG

Popis:

string nClient::getLang ()

 

Vrací ISO 639-1 kód aktuálně využívaného jazyka.

Návratová hodnota:

ISO 639-1 kód aktuálně využívaného jazyka.

 

GET LANGS

Popis:

array nClient::getLangs ()

 

Vrací pole všech jazyků aktivovaných u daného klienta.

Návratová hodnota:

Pole všech jazyků aktivovaných u daného klienta.

Příklad použití:

<div class="row languages">
    <div class="col-md-12">
        <ul>
            <?php foreach (nClient::getLangs() as $lang) { ?>
                <li>
                    <form method="post" style="display:inline;">
                        <input type="submit" name="setLanguage" value="<?php echo $lang; ?>"/>
                    </form>
                    <?php if (nClient::getLang() == $lang) {
                        echo "x";
                    } ?>
                </li>
            <?php } ?>
        </ul>
    </div>
</div>

<?php
if (isset($_POST['setLanguage'])) {
    nClient::setLang($_POST['setLanguage']);
    header('Location: ' . $_SERVER['REQUEST_URI']);
}
?>