IS LOGGED

Popis:

boolean nClient::isLogged ()

 

Vrací, zda je uživatel přihlášen do administrace.

Upozornění: Bezpečnost zajišťuje server. Tato hodnota má pouze informativní charakter.

Návratová hodnota:

Pokud je uživatel přihlášen, vrací TRUE a v ostatních případech FALSE.

Příklad použití:

<?php if(nClient::isLogged()) { ?>
    <h1>Uživatel je přihlášen.</h1>
<?php } ?>