Modul novinky

Umožňuje spravovat novinky, aktuality, blog. Případně lze využít pro specifické scénáře, jako jsou recepty, inzeráty, atd.

NEWS

Popis: Vrací pole novinek na základě zvolených parametrů.

 

void nClient::news ( string $newsFeedName, int $from, int $maxNumber [, string $language = "" , $maxLength = 0 , array $tags = array() , string $ending = "..."] )

 

 

Parametry

newsFeedName – Jednoznačný název.

from – Od jaké zprávy by měly být novinky vráceny.

maxNumber – Maximální počet vrácených novinek.

language – V jakém jazyce má být daný text zobrazen. Pokud je tato hodnota prázdná, použije se globální.

maxLength – Zda má být daný text zkrácen. Hodnota určuje maximální počet znaků, které budou u tohoto textu zobrazeny. Pokud je 0 (výchozí), je zobrazen celý text.

ending – Řetězec, kterým bude zakončen zkrácený text, pokud je využito maxLength.

tags – Pole tagů. Pokud bude nějaké tagy obsahovat, dojde k navrácení pouze těch novinek, které budou obsahovat alespoň jeden tag z tohoto pole.

 

Návratová hodnota:

Pole novinek. Každá novinka obsahuje asociativní pole [[TITLE, TAGS, ARTICLE_ID, PREV_SEO_ID, NEXT_SEO_ID, PUBLICATION_DATE, CREATION_DATE, AUTHOR, SEARCHABLE, CONTENT, THUMB], ...], kde:

TITLE → Titulek daného článku.

TAGS → Pole tagů daného článku.

ARTICLE_ID → Id daného článku.

PREV_SEO_ID → SEO id předchozího článku.

NEXT_SEO_ID → SEO id následujícího článku.

SEO_ID → SEO id tohoto článku.

PUBLICATION_DATE → Datum, kdy došlo k publikaci tohoto článku ve formátu Y-m-d H:i:s.

CREATION_DATE → Datum, kdy došlo k vytvoření tohoto článku ve formátu Y-m-d H:i:s.

AUTHOR → Autor článku.

SEARCHABLE → Zda je možné v daném článku vyhledávat.

CONTENT → Samotný obsah článku.

THUMB → Url s thumbnail (náhledovým obrázkem) daného článku.

IMAGE → Url s obrázkem daného článku.

 

FIND NEWS

Popis: Vrací novinku na základě jejího SEO id.

void nClient::news ( string $seoID, string $newsFeedName [, string $language = "" , $maxLength = 0 , array $tags = array() , string $ending = "..."] )

 

 

Parametry:

seoID – Jednoznačný název novinky.

newsFeedName – Jednoznačný název novinek.

language – V jakém jazyce má být daný text zobrazen. Pokud je tato hodnota prázdná, použije se globální.

maxLength – Zda má být daný text zkrácen. Hodnota určuje maximální počet znaků, které budou u tohoto textu zobrazeny. Pokud je 0 (výchozí), je zobrazen celý text.

ending – Řetězec, kterým bude zakončen zkrácený text, pokud je využito maxLength.

 

Návratová hodnota:

Asociativní pole [TITLE, TAGS, ARTICLE_ID, PREV_SEO_ID, NEXT_SEO_ID, PUBLICATION_DATE, CREATION_DATE, AUTHOR, SEARCHABLE, CONTENT, THUMB], kde:

TITLE → Titulek daného článku.

TAGS → Pole tagů daného článku.

ARTICLE_ID → Id daného článku.

PREV_SEO_ID → SEO id předchozího článku.

NEXT_SEO_ID → SEO id následujícího článku.

SEO_ID → SEO id tohoto článku.

PUBLICATION_DATE → Datum, kdy došlo k publikaci tohoto článku ve formátu Y-m-d H:i:s.

CREATION_DATE → Datum, kdy došlo k vytvoření tohoto článku ve formátu Y-m-d H:i:s.

AUTHOR → Autor článku.

SEARCHABLE → Zda je možné v daném článku vyhledávat.

CONTENT → Samotný obsah článku.

THUMB → Url s thumbnail (náhledovým obrázkem) daného článku.

IMAGE → Url s obrázkem daného článku.

 

COUNT NEWS

Popis: Vrací počet publikovaných novinek v daném feedu.

int nClient::countNews ( string $newsFeedName )

 

Parametry:

newsFeedName – Jednoznačný název.

Návratová hodnota:

Celé číslo reprezentující počet publikovaných novinek v daném feedu.

Příklad použití:

<?php
foreach (nClient::news('test', 0, PHP_INT_MAX, "", 100) as $key => $article) {
    ?>
    <div>
        <a href="/clanek/<?php echo $key; ?>"><img src="/<?php echo ($article['IMAGE']) ? $article['IMAGE'] : ""; ?>"/></a>
        <p>
            <?php echo $article['CONTENT']; ?>
        </p>
        <h1><?php echo $article['TITLE']; ?></h1>
        <?php
        $date = new DateTime($article["PUBLICATION_DATE"]);
        ?>
        <h2><?php echo date_format($date, 'd.m.Y'); ?> </h2>
    </div>
    <?php
}
?>