SET_SESSION_VAL

Popis:

void nClient::setSessionVariable ( string $ key [, mixed $value = NULL])

 

Uloží hodnotu do aktuální NALA SESSION. Pokud je hodnota $value nastavena na NULL, pak dojde k odebrání klíče ze session.

 

GET_SESSION_VAL

Popis:

void nClient::getSessionVariable ( string $ key [, mixed $default = ""])

 

Vrátí hodnotu z aktuální NALA SESSION. Pokud tato hodnota neexistuje, vrátí proměnnou $default.