Modul text

Umožňuje dynamicky vkládat, editovat a odstranit text, formátování, grafické a interaktivní prvky jako hypertextové odkazy, videa (Youtube) a další.

TEXT

Popis: Vrací textovou editaci. Jednoduchá editace bez možnosti formátování a vkládání jiných prvků.

string nClient::text ( string $articleName [, bool $searchable = TRUE, string $language = "" , int $maxLength = 0 , string $ending = "…" , bool $return = FALSE] )

 

Parametry:

articleName – Jednoznačný název textového pole.

searchable – Zda bude daný text zahrnut do vyhledávání (výchozí hodnota TRUE).

language – V jakém jazyce má být daný text zobrazen. Pokud je tato hodnota prázdná nebo není validní, použije se globální.

maxLength – Zda má být daný text zkrácen. Hodnota určuje maximální počet znaků, které budou u tohoto textu zobrazeny. Pokud je 0 (výchozí), je zobrazen celý text.

ending – Řetězec, kterým bude zakončen zkrácený text, pokud je využito maxLength.

return – Pokud je tato hodnota nastavena na TRUE, článek není vypsán, ale vrácen jako textový řetězec.

 

Návratová hodnota:

Pokud je parametr $return nastavený na FALSE, přímo zobrazí daný text, v opačném případě je článek navrácen jako textový řetězec.

 

RICH TEXT

Popis: Vrací textovou editaci. Rozšířená editace s možností formátování a vkládání jiných prvků.

string nClient::richText ( string $articleName [, bool $searchable = TRUE , string $language = "" , int $maxLength = 0 , string $ending = "..." , bool $return = FALSE] )

 

 

Parametry:

articleName – Jednoznačný název textového pole.

searchable – Zda bude daný text zahrnut do vyhledávání (výchozí TRUE).

language – V jakém jazyce má být daný text zobrazen. Pokud je tato hodnota prázdná, použije se globální.

maxLength – Zda má být daný text zkrácen. Hodnota určuje maximální počet znaků, které budou u tohoto textu zobrazeny. Pokud je 0 (výchozí), je zobrazen celý text.

ending – Řetězec, kterým bude zakončen zkrácený text, pokud je využito maxLength.

return – Pokud je tato hodnota nastavena na TRUE, článek není vypsán, ale vrácen jako textový řetězec.

 

Návratová hodnota:

Pokud je parametr $return nastavený na FALSE přímo zobrazí daný text, v opačném případě je článek navrácen jako textový řetězec.

Příklad použití:

<?php $text = nClient::richText($moduleName . " example source", $searchable = true, $language = "", $maxLength = 0, $ending = "...", $return = true); ?>

<?php echo $text; ?>