Nala template translator

string \NalaUtils\Translator::translate ( string $key, string $value, string $language)

Překladač využívající jednoduché xml soubory, podle kterých vyhledá překlad pro danou hodnotu. Pro přehlednost jsou překlady dále děleny do skupin, na základě klíče. Xml soubory s překlad musí být umístěny ve složce /translations a jejich název musí odpovídat jazyku velkými písmeny. Pro češtinu by byl soubor CZ.xml.

 

  • $key – Klíč skupiny překladů na základě kterého je překlad hledán.
  • $value – Pokud je na základě $key nalezena skupina překladů, je v ní hledána tato hodnota. Pokud není nalezena, je navrácena beze změny.
  • $language – Jazyk, pro který je překlad hledaný.

 

NALA template je vygenerován s jedním příkladovým xml souborem.

Příklad xml souboru CZ.xml:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<body>

    <trans-unit id="_form_module">

        <trans>

            <source>1</source>

            <target>Email odeslán.</target>

        </trans>

        <trans>

            <source>0</source>

            <target>Email nemohl být odeslán.</target>

        </trans>

    </trans-unit>

    <trans-unit id="_feed_module">

        <trans>

            <source>0</source>

            <target>Registrace úspěšná.</target>

        </trans>

        <trans>

            <source>-1</source>

            <target>Nekterý z parametrů nebyl vpylněn.</target>

        </trans>

        <trans>

            <source>-2</source>

            <target>Nesprávný email.</target>

        </trans>

        <trans>

            <source>-3</source>

            <target>Na tento email je registrace již vytvořena.</target>

        </trans>

        <trans>

            <source>-4</source>

            <target>Neznámá chyba.</target>

        </trans>

    </trans-unit>

    <trans-unit id="_page_utils_paginator">

        <trans>

            <source>prev</source>

            <target>Předchozí</target>

        </trans>

        <trans>

            <source>next</source>

            <target>Následující</target>

        </trans>

    </trans-unit>

</body>

Příklad volání při takovémto xml souboru:

\NalaUtils\Translator::translate("_page_utils_paginator", "prev", $this->language)

 

Výstupem by byl řetězec „Předchozí“.