NALA template menu builder

 

void \NalaUtils\MenuBuilder::buildMenu ( array $menu)

 

Na základě pole (např. ['ÚVOD' => "/", 'NASTAVENÍ' => ['TEST' => "/test", 'TEST2' => "/test2"]] vytvoří strukturu menu.

Prvkům menu přidává přehledné označení a zároveň přidá třídu active položkám menu, které jsou aktivní (uživatel se nachází na dané stránce), či jejich potomek je aktivní. Toto může být výhodné pro rychlou tvorbu rozbalovacích menu, které mohou díky tomu přehledně ukazovat, kde se uživatel nachází.

Pro předchozí příklad by bylo vytvořeno následující menu:

<ul class="menu-root">

     <li class="menu-leaf active">

               <a href="/">ÚVOD</a>

     </li>

     <li class="menu-branch"><span class="label">NASTAVENÍ</span>

         <ul class="submenu">

             <li class="menu-leaf"><a href="/test">TEST</a></li>

             <li class="menu-leaf"><a href="/test2">TEST2</a></li>

         </ul>

     </li>

</ul>