NALA template minifier

 

void \NalaUtils\Minifier:minifyCSS ( string $outputFilePath, array $cssFiles [, boolean $devMode = false])

 

Zajišťuje automatickou kompresi (minifikaci) CSS stylů. Na základě parametrů vrací HTML css include. Kontroluje soubory na změny, proto je schopný dynamicky reagovat na změněné CSS. Zároveň se stará o zrušení cache u klientů. Díky tomu je každá změna v CSS souboru okamžitě předána klientovi ať používá prohlížeč z mobilního telefonu nebo PC. Pokud je nastavený nepovinný parametr $devMode na true, jsou CSS soubory navráceny separátně a nekomprimované, aby bylo možno s nimi pracovat přehledněji při vývoji stránek.

Příklad volání:

echo \NalaUtils\Minifier::minifyCSS("/assets/styles/compressed.css", array("/assets/styles/main.css", "/assets/styles/owl.carousel.css", "/assets/styles/menu.css"))

 

Výstup takového volání je následující:

<link rel="stylesheet" href="/assets/styles/compressed.css?1544707199"/>