NALA template paginator

Paginator \NalaUtils\Minifier::getPaginator ( int $totalItems, int $itemsPerPage, int $currentPage, string $language [, string $urlPattern = ''])

Umožňuje jednoduše vytvořit paginátor, který navrátí jako pole (funkce getPages()), nebo rovnou vytiskne přehlednou HTML strukturu (funkce toHtml()). Pro správnou funkčnost HTML struktuře by měl vždy být zadný parametr $urlPattern.

 

  • $totalItems – Celkový počet záznamů.
  • $itemsPerPage – Počet záznamů tištěných na stránce.
  • $currentPage – Aktuální stránka.
  • $language – Aktuální jazyk (používaný při získávání překladů pro „další“ a „předchozí“).
  • $urlPattern – Předpis URL, který je využívaný při vytváření odkazů na ostatní stránky. Pokud není zadán, je HTML výstup vytvořen bez odkazů a pro výstup pagination jako pole nejsou generovány URL. Proto je doporučeno tento parametr zadat.

Příklad použití:

<?php \NalaUtils\Paginator::getPaginator(200, 4, $_GET['_NALA_GET'][0], nClient::getLang(), "/{num}")->toHtml(); ?>

 

Výstup:

<ul class="pagination">

    <li class="active">1</li>

    <li><a href="/2">2</a></li>

    <li><a href="/3">3</a></li>

    <li><a href="/4">4</a></li>

    <li class="disabled"><span>...</span></li>

    <li><a href="/50">50</a></li>

    <li><a href="/2">Next &raquo;</a></li>

</ul>