Nala

Pro dokumentaci funkcí NALA modulů využijte dokumentaci sytému NALA:

Nala template

Nala template je po instalaci ihned připraven k používání. Přesto je dobré seznámit se základní strukturou a funkcemi, které template nabízí navíc k funkcím systému NALA.

Struktura adresářů

 

├── assets – Složka obsahující assety.

│   ├── images – Složka pro veřejné statické obrázky a fotografie.

│   │   ├── carousel – Obrázky a fotografie využívané v Owl carousel.

│   │   └── lightbox – Obrázky a fotografie využívané v Lightbox Plus.

│   ├── scripts – Soubory s příponou .js.

│   │   ├── bootstrap.min.js – Bootstrap v4.1.3.

│   │   ├── bootstrap.min.js.map

│   │   ├── jquery.min.js – jQuery v3.3.1.

│   │   ├── lightbox-plus-jquery.min.js – Lightbox plus.

│   │   ├── owl.carousel.min.js – Owl carousel.

│   │   └── pushy.min.js – Pushy, mobilní hamburger menu.

│   └── styles – Složka pro CSS styly.

│       ├── bootstrap.min.css – Bootstrap v4.1.3.

│       ├── bootstrap.min.css.map

│       ├── lightbox.min.css – Lightbox plus CSS styly.

│       ├── main.css – Hlavní CSS styly (předpřipravené základní a doporučené).

│       ├── menu.css – Styly pro mobilní Pushy menu.

│       └── owl.carousel.css – Owl carousel  CSS styly.

├── favicon.ico – Favicona.

├── .htaccess – Htaccess, soubor nutný pro správnou funkci routeru.

├── index.php – Indexový soubor (Htaccess na něj vždy odkazuje).

├── nala – Složka se samotným systémem NALA.

├── resources – Prvky, ze kterých se skládá stránka (zde bude probíhat vývoj – HTML, PHP soubory).

│   ├── common – Prvky společné pro každou stránku (header, footer, atd.)

│   │   ├── content.php – Wrapper pro obsah stránek.

│   │   ├── footer.php – Společný footer.

│   │   └── header.php – Společný header.

│   ├── content – Jednotlivé stránky.

│   │   ├── index.php – Základní stránka (je na ní odkázáno, pokud nic není v URL).

├── translations – Složka s překlady hlášek systému NALA.

│   ├── CZ.xml – Vzorové překlady pro český jazyk.

│   └── .htaccess – Htaccess soubor zabraňující přímému čtení obsahu překladů.

└── utils – Funkce NALA template.