NALA template exception handler

 

Stará se o zpracování vyjímek a jejich přehledné zobrazení uživateli. Využívá k tomu dva soubory: /utils/Resources/Views/System/exception_page.php a /utils/Resources/Views/System/known_exception_page.php. Soubor exception_page.php je volán v případě vyjímky, která není ze sady custom vyjímek pro NALA template. V opačném případě je volán soubor known_exception_page.php.

Oba tyto soubory generují samostatnou HTML stránku. Je vhodné upravit jejich vzhled pro potřeby dané prezentace.

Vyjma volání chybových stránek využívá exception handler také NALA template logger. Pomocí něho ukládá informace jako čas vzniku, stak trace a zprávu vyjímky do souboru /utils/logs/prod.log.